12 Ocak 2010 Salı

ALLAH'A YAKARIŞ
Ey gözlerin nûru, gönüllerin sürûru, başımızın tâcı, dil ehlinin mirâcı!

Gönül tahtının hânı, sîne serîrinin sultânı, şaşkınlık denizine düşenin elin alıcı, dalâlet vâdîsinde kalanı kaldırıcı.

Azmışlara yol gösterici, az isteyene bol gösterici, bilmeyene bildirici, görmeyene gördürücü..

İlâhi kabul senden red senden; şîfa senden, derd senden… Her kimi kabul edersen azîz edersin, her ne kadar hasîs ise ; ve her kimi reddedersen hakîr edersin her ne kadar nefîs ise…

İlâhi, her neyi gülzâr ettinse onu ittim, elime her ne sundunsa onu tuttum. İlâhi, gönlüm odına ne yaktınsa o tüter; vücûdum bahçesine ne diktinse o biter…

Bildim ki:
Dost yoluna nîstlik gerek, yâr önünde pestlik gerek, Ten cübbesi çâk gerek, gönül evi pâk gerek.

Sinan Paşa

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder