2 Şubat 2010 Salı

TARİHİ ANEKDOTLAR,HAZIR CEVAPLAR,İLGİNÇ ANILAR

SİRET-SURET

Süleyman Nazif'e:
-Abdullah Cevdet nasıl biridir? diye sorulur.
O da cevap verir:
-O, çok samimi bir adamdır.Siretini suretinde taşır.


MİLLETİN MALI

Eşref Edip Bey, Mehmet Akif'e İstiklal Marşını niçin Safahat'a almadığı sorunca İstiklal Marşı şairi şu cevabı verir:
-İstiklal Marşını niçin millete hediye ettim? O milletindir,benimle alakası kesilmiştir.Zaten o, milletin öz malı ve eseridir.Ben yalnız gördüğümü yazdım.

GENÇLİK MATBAASI

Safahat'ın yedinci kitabı olan Gölgeler'i bastırmak için "Matbaat'uş Şebab" (Gençlik Matbaası) ile anlaşan Akif, baskı geciktikçe sıkılır ve şu Arapça cümleyi söylermiş:
-Şeyyebetni Matbaat'üş Şebab. (Gençlik Matbaası beni ihtiyarlattı.)


YOLUNMUŞ BÜLBÜL

Mehmet Akif şiirin yapmacıklı vurgu ve tonlama ile okunmasından rahatsız olurdu.Bir gün Taceddin Dergahında iken biri onun "Bülbül" şiirini abartılı jest ve mimiklerle okur.Bu okuyuşu yadırgayan koca şair şunları söyler:
-Bu bülbül bizim bülbüldü; ama adam ne kanadını bıraktı ne kuyruğunu!..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder