26 Şubat 2010 Cuma

MISRA-i BERCESTE

Divan edebiyatında tek mısradan oluşan, anlam ve ses bakımından bir bütünlük gösteren şiirlere denir.Bercesteler tek mısra olur.Anlam ve ses bir mısra içine oturtulur.Zihinlerde kalıcıdır. Bazı şiirlerin bir parçası olduğu halde çok sevilerek halkın zihninde yer eden mısralara da mısra-i berceste denir.Beyit halindeki (iki mısralık) bercestelere ise berceste beyit denir.Aşağıda beyit ve mısra halinde bulunan bercesteler bulacaksınız:

Vermem sana can, çek elini ey melekü'l mevt
Cananıma nezreylediğim cana dokunma
(Aşık Ömer)

Sitem hep aşinalardan gelir, biganeden gelmez.
(Nabi)

Dahleden dinimize bari Müselman olsa
(Şeyhülislam Bahai Efendi)

Sır atlarla geçildi kıldan ince o sıratlar
( Ahmet Necdet)

Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül
( Nevres)

Kibarın kelamı kelamın kibarıdır
( Laedri)

Bir evde dü zen olsa ol evde düzen olmaz
(Laedri )

Bizimle saltanat lafın idermiş ol Karamani
Hüda fırsat verirse ger kara yire karam ani
( Avni-Fatih Sultan Mehmet)

Maran gibi birbirini sokmada hep yaran
(Vasıf)

Caniler içinde kaldı Naci
(Muallim Naci)

Avazeyi bu aleme Davud gibi sal
Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş
(Baki)

Şem için bu mertebe pervaneden perva neden?
(Laedri)

Tek göziyle yazmış bunu hattat
Keşki ikisi de bir olsaydı
(Manastırlı Rıfat)

Neşve tahsil ettiğin sagar da senden gamlıdır
Bir dokun bin ah dinle kase-i fağfurdan
(Ali Bey)

Süzme çeşmün gelmesin müjgan müjgan üstüne
Vurma zahm-ı sineme peykan peykan üstüne
(Nedim)

Cihan-ara cihan içredir arayıbilmezler
O mahiler ki derya içredir deryayı bilmezler
(Hayali)

Su uyur, düşman uyur, hasta-i hicran uyumaz
(Galip Dede)

Erişir menzil-i maksuduna aheste giden
Tiz reftar olanın payine damen dolaşır
(İbrahim-Hatemi)

Bir şuh-ı şivekara esir etti kim beni
Ne öldürür cefası ne gamdan aman verir
(Nedim)

Kadrini seng-i musallada bilip ey Baki
Durup el bağlayalar karşına yaran saf saf
(Baki)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder