27 Ocak 2010 Çarşamba

FRANSIZ EDEBİYATI

BATI EDEBİYATI, Edebiyat, EGZİSTANSİYALİZM, FRANSIZ EDEBİYATI, NATURALİZM, REALİZM, ROMANTİZM
MONTAİGNE (16. yy):

Deneme türürnü başlatmıştır.Frtansızcayı yazı dili haline getirmiştir.

Başlıca eserleri: Denemeler

CORNEİLLE (17.yy):

Başlıca eserleri: Horace, Le Cid, Cinna,Polyeucte

LA FONTAİNE (17. yy):

Ünlü fabl yazarıdır.Yunan fabl ustası Aisopppes'ten (Ezop) etkilenmiştir.

Başlıca eserleri: Fabllar (12 ciltlik eser)

MOLİERE (17. YY):

Komedyanın en büyük ustasıdır.Güldürürken düşündüermeyi amaçlar.Gülünç durumları eserlerine almış,olumsuz tipleri işleyerek insanlara ders vermeyi amaçlamıştır.

Başlıca eserleri:Tartuffe, Don Juan, Zoraki Tabip, Cimri, Kibarlık Budalası, Hastalık Hastası, Kocalar Okulu, Kadınlar Okulu, Gülünç Kibarlar

RACİNE (17. YY):

Trajedi yazarıdır.Trajediyi yeniden canlandırmış ve yozlaşmaktan kurtarmıştır.Eski Yunan Şairi Euripides'in etkisindedir.

Başlıca eserleri: Andromakhe, Athaile,Britannicus, Berenice, İphigene,Phedre

LA BRUYERE (17. YY):

Çizdiği tipleri yargılar,över veya yerer.İnsan kusurlarını ele alarak mükemmel insanı amaçlamış ve bu yolda 1000'in üzerinde karakter çizmiştir.

Başlıca eserleri: Karakterler

LA ROCHEFOUCAULD (17.YY):

Özdeyiş türürnün kurucusudur.

Başlıca eserleri: Özdeyişler

MADAME DE LA FAYETTE (17. YY):

Çağdaşları gibi tiyatro ile ilgilenmemiş, roman türünde eserler vermiştir.Cervantes'ten sonra roman yazan ikinci yazardır.Prencecce De Cleves adlı eseri ilk psikolojik romandır.

Başlıca eserleri: Prenses de Cleves,La Prenses de Montpensier

FENELON(17.yy):

Klasizm akımına bağlı bir romancıdır.Ünlü Telemak" adlı eseri Yusuf Kamil Paşa tarafından tercüme edilerek yurdumuza kazandırılan ilk romandır.

Başlıca eserleri:Telemak

VOLTAİRE (18.yy):Fransız ihtilalinin hazırlayıcılarındandır.Kralı eleştirince hapse atılmış ve hapishanede yazdığı "Le Henriade" adlı uzun destansı şiiriyle kralın affını kazanmıştır.Romantizm akımına bağlıdır.

Başlıca eserleri: Candide, Le Henriade, Hikayeler,Felsefe Sözlüğü

J.J.ROUSSEAU (18.yy):

Ünlü felsefecilerdendir.Eserleriyle Fransız İhtilalinin hazırlayıcısı olmuştur."Romantik" sözcüğünü ilk kullanan aydındır.

Başlıca eserleri: Emile, Toplum Sözleşmesi, Nutuklar, İtiraflar, Uygarlığın Kötülükleri

STENDHAL (19.yy):

Psikolojik roman çığırını açmış, romantizmden realizme geçişin öncülerinden olmuştur.En büyük realistlerden biri olmuştur.Romanlarının yanısıra gezi, anı,deneme,hikaye kitapları da vardır.

Başlıca eserleri: Parma Manastırı, Kırmızı ile Siyah, Kastro Rahibesi, Racine ve Şekspir, Roma'da Gezintiler

LA MARTİNE
(19.yy):

Klasizmden romantizme geçişin şairlerindendir.Şiirin yanısıra hikaye,anı,tarihi anı yapıtları da vardır.İstanbul'da Abdülmecid'le görüşerek Osmanlı tarihini araştırmıştır.

Başlıca eserleri:Şairane Düşünceler,Göl, Bir Meleğin Düşmesi,Graziella, Raphael

HONORE de BALZAC
(19.yy):


Fransa'da edebiyat alanında romantizmin egemen olduğu bir dönemde realizmin öncülüğünü yapmıştır.Para kazanmak adına farklı adlarla tarihi,mizahi ve egzotik romanlar yazmıştır.Bir toplum tarihi yazmak amacıyla eski ve yeni romanlarını üç bölüm altında toplayarak "İnsanlık Komedyası" adını verdiği 12 ciltlik bir nehir roman yarattı.100 civarında eser yazdı.

Başlıca eserleri: Vadideki Zambak, Goriot Baba, Eugenie Grandet, köylüler, İki Yeni Gelinin Hatıraları, Betty


VİCTOR HUGO
(19.YY):

Romantizmin kurucusu ve en büyük temsilcisidir.Cromwel adlı eserinin önsözünde romantizmin ilkelerini açıkladı.Daha sonra yazdığı Hernani adlı eseri klasizm akımını sarsmış ve romantizmin hakimiyetini başlatmıştır.

Başlıca eserleri:Cromwel,Hernani,Kral Eğleniyor,Notre Damın Kamburu,Sefiller,İzlanda Hanı

ALEXANDRE DUMAS_PERE
(19.yy):

üç yüz civarında macera romanı yazmıştır.Kendisiyle aynı adı taşıyan oğlu da tanınmış yazar olduğu için ismine "pere" (baba) sıfatı eklenir.romanlarında iyi-kötü ayrımı bellidir.

Başlıca eserleri:Üç Silahşörler, Monte Cristo kontu, Demir Maskeli Adam

GUSTAVE FLAUBERT (19.yy):

Realizm akımını başlatan yazar olarak bilinir.Madame Bovary adlı eseri gerçekçilik ilkeleriyle yazılmış ve ahlaksızlığı teşvik ettiği gerekçesiyle eleştirilmiştir.

Başlıca eserleri: Madame Bovary, Bir Delikanlının Hikayesi,Duygusal
Eğilim,Salambo

GUY de MAUPASSANT
(19.YY)

Öykülerinde olay anlatımı ön plandadır.Gözleme önem vermiştir.Böylece naturalizm akımı içinde yer almıştır.

Başlıca Eserleri: Bir Hayat, Ölüm Kadar Acı, Kartopu, Ayışığı

ALPHOSE DAUDET
(19.yy):

Naturalistlerdendir.Goncourt Akademisi üyelerindendir.İyimser ve canlı bir anlatımı vardır.

Başlıca eserleri:Değirmenimden Mektuplar, Pazartesi Hikayeleri, Bir çocuğun Hayatı, Sapho, Torasconlu Tartarin, Jack

GONCOURT KARDEŞLER
(19.yy):

Edmont de Goncourt ve Jules
de Goncourt adlı kardeşlerdir.Naturalizmin Emile Zola'dan sonraki en büyük temsilcileridir.Goncourt Akademisi'ni kurarak her yıl en güzel romanı yazan romancıya verilmek üzere 5.000 franklık bir de para ayırdılar. Goncourt Edebiyat Ödülü’nü kazanan roman, her yıl Fransız edebiyat hayatında, önemli bir yer alır. Bu ödül, hala verilmektedir.

Başlıca eserleri:Journal,Manete,Saloman

EMİLE ZOLA (19.yy):

Naturalizmin kurucusudur. sosyoloji,psikoloji ve genetik bilimini eserlerine uygulamıştır.

Başlıca eserleri: Germinel, Nana, Meyhane, Gerçek Para, Toprak

JULES VERNE
(19.yy):

Bilim-kurgu türü romanların ilk ve en önemli yazarıdır.

Başlıca eserleri: Arzın Merkezine Seyahat, Denizler Altında 20.000 Fersah, İki Sene Okul Tatili, Seksen Günde Devrialem,Aya Seyahat

CHARLES BAUDELAİRE
(19.yy):

Sembolizmin öncüsü olan şairdir.şiirlerinde kapalı bir anlatımı benimsemiştir.Şiirlerinde biçimsel yönden kusursuzluğu amaçlamış ve musıkiye önem vermiştir.Amerikelı şair Edgar Allan Poe'den etkilenmiştir.

Başlıca eserleri: Kötülük Çiçekleri

JEAN PAUL SARTRE
(20.YY):

Bireyi önemseyen "varoluşçuluk" akımının öncüsüdür.

Başlıca eserleri: Varlık ve Hiçlik, Akıl Çağı, Yaşanmayan Zaman,Diyalektik Aklın Eleştirisi

ALBERT CAMUS (20.yy):

Egzistansiyalizm(varoluşçuluk) akımının öncülerindendir.ölüm, anlamsızlık ve nihilizmin etkisindedir.Yazara göre dünya boş ve anlamsızdır.

Başlıca eserleri: Veba,Yabancı, Düşüş,mutlu ölüm,Sisyphe Efsanesi,Başkaldıran İnsan


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder