27 Ocak 2010 Çarşamba

YUNAN EDEBİYATI

I. YUNAN EDEBİYATI:

Batı edebiyatı Eski Yunan ve Latin edebiyatlarından beslenmiştir. M.Ö 9. yy ile M.S 2. yy arasında sürmüştür.Yunan edebiyatı en parlak dönemini Homeros ile M.Ö 5. yy'da yaşamıştır.Homeros'un İlyada ve Odesa (Odysseai) adlı destanları yunan edebiyatının en önemli ürünlerini teşkil eder, kendinden sonraki eserlere de esin kaynağı olur.

Yunan edebiyatı epik şiir (destan), pastoral şiir, didaktik şiir, komedya,tragedya, fabl, tarih, biyografi, nutuk, felsefe türlerinde eserler vermiştir.

HOMEROS:(M.Ö 8. yy)

Homeros'un yaşamı hakkında fazla bir bilgiye sahip değiliz.İki önemli destanı derleyerek yazıya aktaran kişidir.

Başlıca eserleri: İlyada, Odysseai(Odesa)

AİSKHYLOS:(M.Ö 5. yy)

İlk büyük tragedya şairidir.Tragedyanın gelişmesine katkıda bulunmuştur.Tragedyaya ikinci aktörü katan kişidir.Gelenekçi ve ahlakçıdır.Ahlak fukaralarının Tanrı tarafondan cezalandırılacağı fikrini işler.Doksan tragedyasından ancak yedisi günümüze ulaşabilmiştir.

Başlıca eserleri: Persler,Yalvaran Kızlar, Agamemnon, Thebai'ye Karşı Yediler

SOPHOKLES (M:Ö 5.yy)

İkinci büyük tragedya şairidir.Konularını mitoloji ve tarihten alır.Alınyazısına inanmakla birlikte eserlerindeki kahramanlar alınyazısıyla savaşırlar.Tragedyaya üçüncü aktörü de koyarak diyalogları zenginleştirir.123 eserinden yedisi günümüze ulaşmayı başarmıştır.

Başlıca eserleri: Kral Oidipus,Elektra, Antigone,

EURİPİDES (m.ö 5. YY):

Tragedyanın üçüncü büyük şairidir.Doksanın üzerinde tiyatro yazmıştır.Tiyatroda koronun rolünü azaltmış diyaloglara daha çok yer vermiştir.

Başlıca eserleri: İphigeneai, Medeai, Hippolytos,Andromakhe

ARİSTOPHANES (M.Ö 5.yy):

Komedi türünde eserler verir.İlk büyük komedya şairidir.

Başlıca eserleri:Atlılar, Eşekarıları, Kurbağalar, Kuşlar,Bulutlar

PLATON (EFLATUN):

Sokrates'in öğrencisidir.İdalizm fikrinin kurucusudur.

Başlıca eserleri: Devlet,Kanunlar,Sokrates'in Savunması, Ziyafet, Kriton

Diğer sanatçılar:

SOKRATES (Ünlü felsefeci) , ARİSTO (Ünlü felsefeci), HEREDOTES (Tarihçi), MENANDROS (Komedi yazarı), SAPHO (lirik şiirleriyle tanınan kadın şair), THEOKRİTOS (Pastoral şiirleriyle tanınan şair) ,DEMOSTHENES (Siyasetçi hatip)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder